Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy cz.2

30.05.2021 zakończyło się szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Podczas drugiego weekendu szkolenia, uczestnicy brali udział w ćwiczeniach tzw. symulacjach, w trakcie których wykorzystywali w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę.

Finałem tej części szkolenia był egzamin teoretyczny oraz praktyczny, do którego podejść musiał każdy z uczestników kursu.
Z radością możemy przekazać, iż każdy z uczestników zdał oba egzaminy i Związek Harcerstwa Polskiego wzbogacił się o 13 nowych członków z tytułem ratownika! Zdobyta wiedza i umiejętności, w sposób znaczny podniosą poziom bezpieczeństwa w trakcie organizacji wypoczynku letniego przez 12 hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej, a także zbiórek i innych wydarzeń programowych.

Serdecznie gratulujemy!Szkolenie dofinansowane było z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Łączna wartość projektu to ponad jedenaście tysięcy złotych.