Kurs Kadry Kształcącej KADWA 2018

Zespół Kadry Kształcącej „Kompas” zaprasza na Kurs Kadry Kształcącej KADWA przygotowujący do późniejszego złożenia wniosku na BOKK.

Terminy i lokalizacja

Kurs odbywa się w dwóch weekendowych zjazdowych:

 • I weekend – 19-21.10.2018 r.
 • II weekend – 16-18.11.2018 r.

Oba zjazdy będą miały miejsce na terenie Szczecina. Pierwszy z nich odbędzie się w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu. Ukończenie kursu jest możliwe jedynie przy uczestnictwie w obu zjazdach.

Wymagania

 • Członkostwo w ZHP (opłacenie składek członkowskich oraz wpis do systemu ewidencji ZHP).
 • Minimum otwarta próba podharcmistrzowska lub przewodnik z zamiarem otwarcia próby.

Koszt

130 zł (2×65 zł) – składka członkowska zadaniowa

Istnieje możliwość wpłat w ratach:

 • I rata – 65 zł – do 12.10.2018 r.
 • II rata – 65 zł – do 05.11.2018 r.

Zalecana płatność jednorazowa do 12.10.2018 r.

W ramach składki zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane i poprowadzone zajęcia
 • wyżywienie (obiady w soboty, wrzątek do pozostałych posiłków, poczęstunek)
 • materiały programowe
 • gadżet pamiątkowy

Dane do wpłat

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w kursie.

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025
 
Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko, Składka zadaniowa KADWA”

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy do dnia 10.10.2018 r. Po tym terminie wypełnione zgłoszenia zostaną zweryfikowane i do uczestników kursu zostaną przesłane szczegółowe informacje.

Uwaga! Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 zgłoszeń.

Ekipa

 • hm. Maria Dorota Szymańska (ZOKK)
 • hm. Edyta Sielicka
 • hm. Grzegorz Handorf
 • phm. Michał Olszewski
 • oraz zaproszeni instruktorzy i goście

Dodatkowe informacje

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawie faktur – biuro@zachpom.zhp.pl; Biuro Komendy Chorągwi – telefon : 91 422 44 71
 • w sprawach organizacyjnych i i opinii bezpośrednich przełożonych zatwierdzonych przez komendanta hufca – ksztalcenie@zachpom.zhp.pl