Kurs Drużynowych Drużyn Wędrowniczych “POLARIS”

Zespół Kadry Kształcącej “Kompas” oraz Referat Wędrowniczy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zapraszają na Kurs Drużynowych Drużyn Wędrowniczych “POLARIS”.

Terminy i lokalizacja

Kurs odbywa się w trzech weekendach zjazdowych:

 • I weekend – 26-28.10.2018 r.
 • II weekend – 23-25.11.2018 r.
 • III weekend – 18-20.01.2019 r.

Dokładne lokalizacje miejsc biwakowych zostaną przesłane drogą mailową – po zakończeniu zgłoszeń (1.10.2018 r.). Lokalizacje weekendów zjazdowych znajdują się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Wymagania

 • co najmniej 17 lat (rocznikowo)
 • ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego
 • opinia komendanta macierzystego hufca

Koszt

195 zł (3×65 zł) – składka członkowska zadaniowa

Istnieje możliwość wpłat w ratach:

 • I rata – 65 zł – do 12.10.2018 r.
 • II rata – 65 zł – do 09.11.2018 r.
 • III rata – 65 zł – do 04.01.2019 r.

Zalecana płatność jednorazowa do 12.10.2018 r.

W ramach składki zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane i poprowadzone zajęcia
 • wyżywienie (obiady w soboty, wrzątek do pozostałych posiłków, poczęstunek)
 • materiały programowe
 • gadżet pamiątkowy (lodówka polaris? :D)

Dane do wpłat

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w kursie.

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025
 
Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: “imię i nazwisko, Składka zadaniowa KDW Polaris”

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz dostępny tutaj do dnia 01.10.2018 r. Po tym terminie wypełnione zgłoszenia zostaną zweryfikowane i do uczestników kursu zostaną przesłane szczegółowe informacje.

Uwaga! Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 zgłoszeń.

Ekipa

W podróż do gwiazd zabiorą Was:

 • hm. Maria Dorota Szymańska (ZOKK – to nie ksywa)
 • hm. Piotr Tomaszewski (BOKK – to też nie ksywa)
 • pwd. Łukasz Grzybek
 • pwd. Martyna Murawka
 • pwd. Wojciech Grządziela
 • oraz zaproszeni instruktorzy i goście

Dodatkowe informacje

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawie faktur – biuro@zachpom.zhp.pl; Biuro Komendy Chorągwi – telefon : 91 422 44 71
 • w sprawach organizacyjnych i i opinii bezpośrednich przełożonych zatwierdzonych przez komendanta hufca – ksztalcenie@zachpom.zhp.pl