Harcerskie działanie w okresie pandemii

Od pierwszych chwil, gdy tylko na terenie Województwa Zachodniopomorskiego nadeszła potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, harcerze i instruktorzy ZHP wykazali się gotowością do działania. Komenda Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP uruchomiła platformę służącą zgłaszaniu gotowości pomocy potrzebującym.

Instruktorzy i przyjaciele naszej Chorągwi podjęli jednocześnie służbę polegającą na szyciu masek ochronnych.

Komenda Chorągwi uruchomiła oficjalną zbiórkę datków na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców nie tylko Szczecina, ale całej Polski, udało się przekazać ponad 6000 zł na konto Szpitala.

Wolontariusze udzielający pomocy zostali przeszkoleni do pełnienia swoich funkcji i zakresu działań oraz zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizowała zadanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. Zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

W tym samym czasie rozpoczęły swoje działania z związane z pomocą wszystkie hufce tworzące Chorągiew Zachodniopomorską ZHP. Tym samym harcerze w całym Województwie Zachodniopomorskim byli zaangażowani w działania podczas pandemii choroby Covid-19 wywołanej nowym koronawirusem. W przeszło 30 miastach, nasi harcerze i instruktorzy: szyli maseczki, organizowali sztaby pomocy seniorom, m.in. robiąc zakupy spożywcze czy przygotowując drewno na opał oraz podejmowali wiele lokalnych działań wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom swoich miast i wsi.

Czas pandemii wymusił dostosowanie działań ZHP także w wewnętrznych strukturach. Drużynowi zmienili formy zbiórek harcerskich, przystosowali działanie harcerskie do panujących warunków – rozpoczęli zbiórki on-line, przeprowadzane poprzez oficjalną platformę komunikacji zdalnej w Związku Harcerstwa Polskiego.

Dzięki zaangażowaniu osób dobrej woli i dostosowaniu się do panujących warunków każdy mógł liczyć na pomoc harcerzy, a nasi podopieczni otrzymywali wsparcie swojego drużynowego oraz możliwość udziału w spotkaniach w harcerskim gronie i stylu.

Autor: phm. Jacek Wójcik, Zespół informatyczno-promocyjny Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP