„Drewniana historia” harcerskiej Świetlicy Podwórkowej Gryf Hufca Szczecinek – Puzzle 3D.

Podczas trwania projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” świetlica „Gryf” ze Szczecinka, zrealizowała projekt edukacyjno – wychowawczy pt. „Drewniana historia – Puzzle 3D”. Była to jedna z propozycji działań hybrydowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Miała ona na celu poszerzanie wiedzy oraz wsparcie naszej młodzieży podczas pandemii.

Realizacja projektu rozpoczęła się na ostatniej  lutowej zbiórce. Podczas niej wychowankowie zostali poinformowani o dostarczeniu dla nich materiałów potrzebnych do wykonywania zadania projektowego „Drewniana historia- Puzzle 3D”. Po otrzymaniu całego zamówienia dzieci odbierały od wychowawcy oraz wolontariusza biorących udział w projekcie listy wprowadzające oraz po komplecie puzzli 3D oraz farb. Natomiast podczas kolejnych zdalnych spotkań świetlicy poruszano istotne treści edukacyjno – wychowawcze, które dotyczyły dbania o naszą planetę Ziemię. Na zbiórkach rozmawiano o dbaniu o środowisko, konieczności segregacji śmieci oraz o tym, jakie materiały możemy wykorzystywać na co dzień aby ograniczyć zanieczyszczenia. Harcerze mieli za zadanie złożyć bez pomocy kleju i pomalować otrzymane, drewniane puzzle. Jednak, ze względu iż wymagało to skupienia i dokładności dzieci miały możliwość dokończenia swoich prac w domu z rodzicami bądź rodzeństwem. Finalne, również zdalne spotkanie odbyło się ostatniego dnia marca 2021r. Podczas niego zakończono z sukcesem projekt edukacyjno – wychowawczy Gryfu. Dzieci przedstawiły wszystkim swoje dzieła oraz opowiedziały wymyśloną przez siebie historię, dotyczącą swojej pracy.

Projekt, mimo iż  miał przebieg hybrydowy cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci oraz zyskał aprobatę wśród rodziców wychowanków. Dzieci zainteresowały się problematyką dbania o środowisko naturalne, nauczyły się prawidłowej segregacji zbędnych odpadów oraz zaczęły zdawać sobie sprawę jak ważne jest to dla ich zdrowia. Uczestnicy po projekcie potrafią stosować zamienniki produktów „nieekologicznych”. Dzięki działaniom projektowym wychowankowie odkryli swoje zdolności twórcze, modelarskie i manualne. Rozbudzili swoją pomysłowość, cierpliwość, samodzielności myślenia i działania.

Ewa Bratkowska – wychowawca w projekcie Zachodniopomorskie Podwórka

 Nasza Szczecinecka  młodzież chętnie przekazuje informacje rówieśnikom zachęcając ich do dbania o nasze otoczenie. Tłumaczy na przykładzie ich prac, że  nie zawierają żadnych niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji, ulegają biodegradacji oraz że można wykorzystać je do recyklingu. Natomiast zaskakującym Nas efektem i plusem było zaangażowanie w projekt rodziców dzieci. Mieli oni okazję podczas wspólnego kończenia swoich prac w domu, spędzić miłe chwile odrywając ich od codziennego zgiełku, elektroniki i pędu. Rozwinęli swoją wyobraźnię, gdyż atrakcyjność puzzli 3D, zachęciła ich do wspólnego wymyślenia opowieści o swoich własnoręcznie złożonych i pomalowanych samolotach, diabelskich młynach czy pięknych karetach z baśni.

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.