Dokumenty

Dokumenty wewnętrzne ZHP – www.dokumenty.zhp.pl

Dokumenty ZHP dostępne są po zalogowaniu w usłudze Office 365 za pomocą konta w domenie lub subdomenie ZHP (np. hufiec.zhp.pl, zhp.net.pl, zachpom.zhp.pl).

Dokumenty Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP stopniowo również będą przenoszone do usługi Office 365.

Rozkazy Komendantki ChorągwiUchwały Komendy Chorągwi
Decyzje Komendantki i Skarbniczki ChorągwiUchwały Rady ChorągwiUchwały Komisji RewizyjnejUchwały Sądu Harcerskiego