Uchwały KR 2020

DokumentyUchwały Komisji RewizyjnejUchwały KR 2020

Uchwała nr 6/2020 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Zachodniopomorskiej za rok 2019 oraz powołania współpracownika

Uchwała nr 6/2020Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHPz dnia 28września 2020 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego

Dalej