Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 27/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie” planowanego do dofinansowania w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Dalej