Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 7/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

W najbliższą niedzielę Rada Chorągwi podejmie decyzję na temat tego jaka wysokość składki członkowskiej powinna obowiązywać w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Dalej