Uchwała nr 10/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 31.03.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP oraz Uchwały nr 7/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 22.03.2018 r. w sprawie w określenia liczby delegatów na Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wybieranych w poszczególnych hufcach

Dalej