Biwak Rad drużyn wersja Lite czyli „Wielka Gra”

Biwak już za nami, ale wspomnienia nadal gorące, bo działo się naprawdę wiele.
W dniu 22 maja 2021r. Rady Drużyn w różnych miejscach naszej Chorągwi rozpoczęły wspaniałą przygodę, która toczyła się w oparciu o materiały z tajemniczego pudełka. W tajemniczym pudełku znalazły się wszystkie materiały niezbędne do trwającej niemal 8 godzin gry – były tam między innymi koperty z zadaniami, akcesoria turystyczne i AGD, śpiewniczki, mapy, drewniane skrzynki z kłódką. Przesyłki dotarły do poszczególnych zespołów dzień wcześniej i zostały odpieczętowane i otwarte równo o godz.9.00 – od tego momentu wydarzenia toczyły się w intensywnym tempie a uczestnikom towarzyszyły wielkie emocje.

Zadania logiczne, wspólne smażenie jajecznicy, planowanie i realizowanie projektów dla społeczności lokalnej, poszukiwania właściwych miejsc działania, no i przygotowanie pysznych ciasteczek  – to tylko niektóre z wyzwań, którym trzeba było podołać. Członkowie rad drużyn korzystali z dobrodziejstw internetu, odczytywali QR kody, robili zdjęcia i nagrywali filmiki. Nie zabrakło również zajęć terenowych z mapą, zajęć technicznych i ćwiczeń z dobrej komunikacji.

Celem gry było wzmocnienie metodyczne działania Rad Drużyn, a także stworzenie możliwości wspólnej zabawy i jednocześnie dyskusji nad jakością prowadzonych działań. Jak wynika z ankiet podsumowujących, gra została oceniona bardzo pozytywnie. Dodatkowoyn poszukiwały zaginionych ciasteczek.

Dla tych którym nie udało się wziąć udziału w Wielkiej Grze w miniony weekend pojawią się pakiety do samodzielnego mierzenia się z wyzwaniami gry. Pytajcie o nie w swoich hufcach od nowego roku harcerskiego.

Na zakończenie gry wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w koncercie zespołu Harc Band z Koszalina. Relację z koncertu nadal można obejrzeć tu.

Grę przygotował zespół interdyscyplinarny projektu Zachodniopomorskie Podwórka w składzie: Sylwia Kujawska, Anna Orzłowska, Dorota Szymańska, Joanna Druciarek, Joanna Kotkowiak, Agnieszka Kołodziejczyk – Królik, Karolina Radzicka.

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.