75 lat działalności harcerskiej w Międzyzdrojach

Zuchy i harcerze 10 września 2022r. będą obchodzić 75. rocznicę powstania harcerstwa w Gminie Międzyzdroje.

W rok po zakończeniu II wojny światowej na terenach Wysp Wolin i Uznam rozpoczynają swoją działalność pierwsze drużyny harcerskie. W 1946 r. powstaje 1 Męska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu, której drużynowym zostaje druh Jerzy Kobylański. Zaś we wrześniu 1947 r. w Międzyzdrojach swoją działalność rozpoczyna 1 Męska Drużyna Harcerska
im. Zawiszy Czarnego (o tej samej nazwie co w Świnoujściu). A zadziało się to za sprawą dwóch druhów. Cenionego i znanego instruktora z Wielkopolski podharcmistrza Leona Marciniaka, który otrzymał pracę na stanowisku nauczyciela i uczył geografii w szkole podstawowej przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach. I prawie pełnoletniego druha Bronisława Chmielowskiego, ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu, który zaraz po wojnie przeprowadził się z rodzicami z Nieszawy do Międzyzdrojów. Po namowach świnoujskich harcerzy, obaj otrzymują propozycję budowania zgodnie z przedwojennymi tradycjami od podstaw harcerstwa w Międzyzdrojach. Druh Bronisław Chmielowski przyjmuje funkcję pierwszego drużynowego I Męskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Międzyzdrojach, zajmuj się także tworzeniem Chłopięcej Drużyny Zuchów, a podharcmistrz Leon Marciniak metodycznie harcersko wspiera pierwszych harcerzy i zuchów. Druh Leon także pomagał w 1949 r. zawiązywać się Żeńskiej Drużyny Harcerek, której drużynową była pion. Florianna Laskówna oraz Chłopięcej Drużyny Zuchów przekazanej druhowi Zbigniewowi Jurewiczowi. Według zachowanych zapisów Archiwum Państwowego w Szczecinie, w pierwszych latach doszło w Międzyzdrojach do utworzenia się Hufca ZHP, a jego komendantem miał zostać rzekomo phm. Leon Marciniak. Funkcjonował krótko, bo we wrześniu 1949r. przeniesiony został do Świnoujścia.
Działalność ówczesnego harcerstwa była oparta na tradycjach polskich z okresu międzywojennego II RP. Podstawą pracy była służba i wierność ideom. Praca dla szkoły, pomoc potrzebującym, opieka nad zwierzętami i ochrona przyrody.
Pomimo historycznych zawirowań w Polsce harcerstwo w Międzyzdrojach rozwijało się przez kolejne dekady. Działało w zależności od prowadzących drużyny instruktorów harcerskich uzależnionych od sytuacji politycznej lub też nie. Działało także po cichu, zgodnie z harcerskimi tradycjami sprzecznymi z obowiązującymi zasadami w PRL-u (za co groziły konsekwencje).
W największym rozkwicie międzyzdrojskie harcerstwo liczyło prawie 10 gromad zuchowych i drużyn harcerskich, które były w strukturach: IX Szczepu „Klif” ZHP działającego przy dawnej szkole podstawowej, która znajdowała się przy ul. Kolejowej 33 oraz X Szczep im. Krzysztofa Arciszewskiego przy nowej szkole podstawowej przy ul. Leśnej 17. Harcerstwo również rozwijało się i działało w szkole podstawowej w Wapnicy.
Do dnia dzisiejszego funkcjonuje X Szczep „Gniazdo” ZHP. X Szczep „Gniazdo” ZHP to zuchy, harcerze i instruktorzy działający w Międzyzdrojach i w Wolinie . To instruktorzy, którzy swoją codzienną pracą wspierają w wychowaniu kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. To co nas łączy oprócz naszej misji, to również wspólna historia i wspólne symbole. Każdego dnia odbywają się zbiórki, w okresie letnim zaś kolonie i obozy harcerskie, podczas których młodzi ludzie realizują zasady harcerskiego wy-chowania. Jednym z haseł, które dobrze opisuje to co zyskują dzieci w ZHP jest “sprawności na całe życie”.
Rok 2022 jest dla nas wyjątkowy z jednego względu, ponieważ 75 lat temu powstało w Międzyzdrojach harcerstwo. W tym szczególnym roku chcemy, aby w naszym mieście pozostał historyczny ślad w postaci okolicznościowej tablicy upamiętniającej harcerską działalność na międzyzdrojskiej ziemi. Tablica jest dla nas bardzo ważnym symbolem naszej wspólnoty, wspólnej pracy i podkreśleniem wkładu w wychowanie wielu pokoleń Międzyzdrojan.

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/XSzczep.Gniazdo/posts/pfbid02wewdpFQKajF3ypxMvLrEeyjC6DC7thrkbAm12VXd8ZYHwWqhp7EbaxcYD6AXWvnrl