Kurs instruktorski Etyki Środowiskowej ZHP

Czym jest etyka środowiskowa?

Etyka Środowiskowa ZHP to program oraz system szkoleń, którego celem jest propagowanie postaw i przekazywanie wiedzy dotyczącej etycznego korzystania ze środowiska naturalnego. Chcemy w harcerzach i instruktorach ZHP budować postawę troski o środowisko naturalne we wszelkich działaniach, zarówno harcerskich, jak i codziennych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na świeżym powietrzu (rajdy, biwaki, wycieczki, obozy…). Chcemy, aby Związek Harcerstwa Polskiego był organizacją pionierską w zakresie budowania świadomości przystającej do zmian i wyzwań XXI wieku. Celem nie jest uczenie sztywnych zasad, lecz budowanie określonego sposobu myślenia o konsekwencjach swoich działań w kontekście ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Za cel główny stawiamy sobie wychowanie do wartości, jaką jest dbałość o otaczające nas środowisko naturalne, którego wszyscy jesteśmy częścią, wynikającą wprost z Prawa Harcerskiego.

Czym jest kurs instruktorski Etyki Środowiskowej ZHP?

Instruktor EŚ ZHP to osoba, która podejmuje się stałego zobowiązania i służby na rzecz środowiska naturalnego, poprzez edukację środowiskową oraz minimalizację wpływu na środowisko swojego oraz swojego środowiska działania (drużyny, hufca).

Kurs instruktorski etyki środowiskowej ma za zadanie przygotować do roli szkoleniowca, który będzie realizował w swoim środowisku edukację przyrodniczą w oparciu o zasady Etyki Środowiskowej ZHP.  Kurs obejmuje zatem wszystkie treści kursu podstawowego rozszerzone o elementy związane z prowadzeniem szkoleń.

Kurs instruktorski jest zgodny z systemem szkoleń Leave No Trace. Osoby, które ukończą kurs instruktorski uzyskują również certyfikat LNT.

Więcej informacji: http://lesneplemiona.zhp.pl/es/

Termin

13-15.04. 2018

Miejsce

Stanica Harcerska „Bukowina” Binowo”

Koszt

75 zł

Termin zgłoszeń

29.03.2018 r.

Kontakt

phm. Krzysztof Kowalczyk
tel. 605 064 172
email: krzysztof.kowalczyk2@zhp.net.pl

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w kursie musisz być pełnoletnim instruktorem ZHP, wpłacić składkę zadaniową w wysokości 75 zł oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzXhDSmCR0UtGsYeXBkAKxJhUMEFPN1VLUkdNOUhEVEZOMkVENlk3WTVFTy4u