Zlot ZHP Gdańsk 2018

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić zastęp zlotowy do udziału w Zlocie ZHP w Gdańsku w 2018 r.

Zanim wypełnisz formularz pobierz i wypełnij Szablon tabeli zgłoszeniowej na Zlot ZHP Gdańsk 2018

Imię i nazwisko zastępowego (pole wymagane)

Stopień instruktorski (pole wymagane)

Hufiec (pole wymagane)

Numer PESEL zastępowego (pole wymagane)

Numer telefonu komórkowego zastępowego (pole wymagane)

Adres email zastępowego (pole wymagane)

Uprawnienia opiekuna na placówkach wypoczynku (pole wymagane)

Nazwa zastępu zlotowego (pole wymagane)

Pion metodyczny (pole wymagane)

Jeżeli Twój zastęp jest częścią drużyny zlotowej - wpisz jej nazwę

Imię i nazwisko drużynowego drużyny zlotowej

Plik z danymi członków zastępu (wymagane, format xls lub xlsx)