Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 • hm. Agnieszka Kępa – przewodnicząca
 • hm. Grzegorz Handorf – wiceprzewodniczący
 • hm. Maria Dorota Szymańska – wiceprzewodnicząca
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Janusz Czyż
 • hm. Agnieszka Woś
 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Kontakt

email: ksi@zachpom.zhp.pl

Terminy spotkań Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

 • 16 października 2019 r.
 • 20 listopada 2019 r.
 • 11 grudnia 2019 r.
 • 15 stycznia 2020 r.
 • 5 lutego 2020 r.
 • 18 marca 2020 r.
 • 22 kwietnia 2020 r.
 • 20 maja 2020 r.
 • 3 czerwca 2020 r.

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w ChKSI prosimy o składanie kompletnej dokumentacji najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem Komisji w sekretariacie KCH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres ksi@zachpom.zhp.pl.

Pliki do pobrania

Uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

 • KSI Hufca Szczecin ZHP – do 31.12.2021 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Dąbie ZHP – do 23.02. 2017 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Pogodno ZHP – do 06.2020 r.
 • Międzyhufcowa KSI dla Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP oraz Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP do prowadzenia prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza – do 31.12.2021 r.