Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 • hm. Anna Brejwo – przewodnicząca
 • hm. Agnieszka Kępa – z-ca przewodniczącego
 • hm. Janusz Czyż
 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
 • hm. Waldemar Piątek
 • hm. Maria Dorota Szymańska

Kontakt

email: ksi@zachpom.zhp.pl

Terminy spotkań Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

 • 18.10.2016 r. godz. 18:30
 • 15.11.2016 r. godz. 18:00
 • 13.12.2016 r. godz. 18:30
 • 10.01.2017 r. godz. 18:00
 • 07.02.2017 r. godz. 18:00
 • 07.03.2017 r. godz. 18:00
 • 04.04.2017 r. godz. 18:00
 • 09.05.2017 r. godz. 18:00
 • 13.06.2017 r. godz. 18:00

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w ChKSI prosimy o składanie kompletnej dokumentacji najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem Komisji w sekretariacie KCH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres ksi@zachpom.zhp.pl.

Pliki do pobrania

Uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

 • KSI Hufca Szczecin ZHP – do 31.12.2018 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Dąbie ZHP – do 23.02. 2017 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Pogodno ZHP – do 04.11.2018 r.
 • KSI Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP – do 31.12.2018 r.