Zasłużeni w Kołobrzegu

W kołobrzeskiej siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego odbyła się miła uroczystość. Harcerze seniorzy zostali uhonorowani wysokimi odznaczeniami. Złotą Odznaką „Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP” uhonorowane zostały druhny: hm. Elżbieta Bartold oraz hm. Krystyna Michalik. Srebrna Odznaka „Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP” wręczona została druhnie phm. Janinie Sienkiewicz.

Jest to wyróżnienie przyznawane instruktorom Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP za aktywną służbę uwieńczoną sukcesami wychowawczymi i organizacyjnymi. To zaszczytne wyróżnienie jest wyrazem uznania za działalność, zaangażowanie, współpracę, profesjonalizm i niegasnący zapał. Z niekrytą radością uczestniczyłam w tak uroczystej chwili. Wydarzenie tego typu wywołuje zawsze wiele emocji, wspomnień, refleksji, a także planów na przyszłość. Życzę wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz dalszych sukcesów, dużo energii, wszelkiej pomyślności i radości w życiu osobistym.