XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej został zwołany Uchwałą nr 16/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 10 maja 2018 r. na 1 września 2018 r.

W Zjeździe wezmą udział delegaci wybrani w poszczególnych hufcach Chorągwi:

 • Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu – 1 delegat.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniach 17.05.2018 oraz (po unieważnieniu wyboru zjazdu) w dniu 26.06.2018.
  Delegatką wybrana została pwd. Olga Korowacka.
 • Hufiec Goleniów – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 19.05.2018.
  Delegatami zostali wybrani pwd. Sylwia Jankowska oraz pwd. Wojciech Grządziela.
 • Hufiec Myślibórz – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 11.05.2018.
  Delegatami zostali wybrani pwd. Joanna Topolska oraz phm. Piotr Piórkowski.
 • Hufiec Police – 1 delegat.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 8.05.2018.
  Delegatką została wybrana hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska.
 • Hufiec Sławno – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 11.05.2018.
  Delegatami zostali wybrani phm. Marek Jarosz oraz hm. Ryszard Sobczak.
 • Hufiec Stargard – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 26.05.2018.
  Delegatkami zostały wybrane phm. Magdalena Opulska oraz hm. Krystyna Kurczewska.
 • Hufiec Szczecin – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 16.05.2018.
  Delegatkami zostały wybrane pwd. Katarzyna Czepółkowska oraz pwd. Dorota Tabatowska-Budzyń
 • Hufiec Szczecin-Dąbie – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 15.05.2018.
  Delegatami zostali wybrani hm. Grzegorz Handorf oraz phm. Arkadiusz Nigbor.
 • Hufiec Szczecin-Pogodno – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 10.05.2018.
  Delegatkami zostały wybrane phm. Karolina Strojna oraz phm. Agata Maszczykowska
 • Hufiec Szczecinek – 2 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 10.05.2018.
  Delegatami zostali wybrani hm. Jolanta Szadkowska oraz hm. Maciej Grunt.
 • Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 3 delegatów.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 10.05.2018.
  Delegatami zostali wybrani phm. Ewa Falkiewicz, phm. Marta Nadolna oraz phm. Seweryn Gaweł.
 • Hufiec Ziemi Wolińskiej – 1 delegat.
  Zjazd w celu wyboru delegata odbył się w dniu 28.04.2018.
  Delegatką została wybrana hm. Iwona Postulka.
 

Liczby delegatów wybieranych w poszczególnych hufcach zostały określone na podstawie pkt. 16 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18.03.2018 r. – Ordynacja Wyborcza ZHP w Uchwale nr 7/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 18 marca 2018r.

W zjeździe z głosem decydującym wezmą udział również komendanci hufców oraz członkowie Komendy Chorągwi.

Ważne terminy

Termin dostarczenia informacji o miejscu zjazdu, projektu porządku obrad, sprawozdań – 4.08.2018 r. (na podstawie pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 28 dni przed terminem zjazdu).

Termin zgłaszania przez delegatów kandydatów na Komendanta Chorągwi – 11.08.2018 r. (na podstawie pkt. 38 Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 21 dni przed terminem zjazdu).

Kandydatury na funkcję Komendanta Chorągwi należy zgłaszać do Biura Komendy Chorągwi na druku:

Termin przekazania uczestnikom wnoszonych projektów uchwał, opinii GK ZHP, wniosków Komisji Rewizyjnej o absolutorium – 18.08.2018 r. (na podstawie pkt. 21 Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 14 dni przed terminem zjazdu).

XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – 1.09.2018 r.