XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej został zwołany Uchwałą nr 16/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 10 maja 2018 r. na 1 września 2018 r.

W Zjeździe wezmą udział delegaci wybrani w poszczególnych hufcach Chorągwi:

 • Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu – 1 delegat
 • Hufiec Goleniów – 2 delegatów
 • Hufiec Myślibórz – 2 delegatów
 • Hufiec Police – 1 delegat
 • Hufiec Sławno – 2 delegatów
 • Hufiec Stargard – 2 delegatów
 • Hufiec Szczecin – 2 delegatów
 • Hufiec Szczecin-Dąbie – 2 delegatów
 • Hufiec Szczecin-Pogodno – 2 delegatów
 • Hufiec Szczecinek – 2 delegatów
 • Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 3 delegatów
 • Hufiec Ziemi Wolińskiej – 1 delegat

Liczby delegatów wybieranych w poszczególnych hufcach zostały określone na podstawie pkt. 16 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18.03.2018 r. – Ordynacja Wyborcza ZHP w Uchwale nr 7/2018 Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 18 marca 2018r.

W zjeździe z głosem decydującym wezmą udział również komendanci hufców oraz członkowie Komendy Chorągwi.

Ważne terminy

Termin dostarczenia informacji o miejscu zjazdu, projektu porządku obrad, sprawozdań – 4.08.2018 r.

Termin zgłaszania przez delegatów kandydatów na Komendanta Chorągwi – 11.08.2018 r.

Termin przekazania uczestnikom wnoszonych projektów uchwał, opinii GK ZHP, wniosków Komisji Rewizyjnej o absolutorium – 18.08.2018 r.

XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – 1.09.2018 r.