XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wybrał władze na kadencję 2018-2022

Komenda Chorągwi wybrana na XX Zjeździe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w dniu 1.09.2018 r.:
hm. Eliza Gilewska – komendantka
hm. Edyta Sielicka – zastępczyni komendantki ds. Programu i pracy z kadrą
hm. Krzysztof Kujawski – zastępca komendantki
pwd. Małgorzata Kuszyńska – skarbniczka
phm. Jędrzej Namiotko – członek
hm. Anna Orzłowska – członkini
hm. Maria Dorota Szymańska – członkini

Rada Chorągwi wybrana na XX Zjeździe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w dniu 1.09.2018 r.:
hm. Mirosław Namiotko – przewodniczący
phm. Marcin Maćkowiak – wiceprzewodniczący
phm. Michał Olszewski – wiceprzewodniczący
phm. Anna Piasecka-Grzegorek – sekretarz
hm. Krystyna Twarowska-Czerwińska – członkini
pwd. Michał Dubina – członek
phm Seweryn Gaweł – członek
hm. Krystyna Kurczewska – członkini
hm. Anna Miszczak – członkini

Komisja Rewizyjna Chorągwi wybrana na XX Zjeździe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w dniu 1.09.2018 r.:
hm. Mirosław Bajzert – przewodniczący
phm. Agata Maszyczkowska – wiceprzewodnicząca
hm. Marek Niewiaromski – sekretarz
hm. Paweł Ochota – członek
hm. Jacek Rybak – członek

Sąd Harcerski Chorągwi wybrany na XX Zjeździe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w dniu 1.09.2018 r.:
hm. Grzegorz Handorf – przewodniczący
hm. Anna Brejwo – członkini
hm. Janusz Czyż – członek
hm. Zofia Gańska – członkini
hm. Sebastian Kubacki – członek
hm. Adrian Łaskarzewski – członek
hm. Iwona Postulka – członkini
hm. Jolanta Szatkowska – członkini
hm. Barbara Wędrychowska-Szulc – członkini