XV Rajd Dnia Myśli Braterskiej już za nami…

W dniach 19-21 lutego 2016 r. w Barlinku odbył się XV Rajd Dnia Myśli Braterskiej, organizowany przez Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej z Hufca ZHP Myślibórz. W rajdzie wzięło udział ok. 230 uczestników, wchodzących w skład 17 patroli, z Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Po raz pierwszy Rajd DMB miał rangę rajdu chorągwianego. Organizatorzy zostali zaszczyceni też patronatami: hm. Małgorzaty Sinicy – naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Elizy Gilewskiej – komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, Dariusza Zielińskiego – burmistrza Barlinka, Olgierda Geblewicza – marszałka województwa zachodniopomorskiego, Piotra Jani – wojewody zachodniopomorskiego, oraz Marii Boreckiej – zachodniopomorskiego kuratora oświaty.

Patrole rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych. Trasa zuchowa przebiegała przede wszystkim przez Barlinek, gdzie wśród zadań należy wymienić uzyskanie informacji od Królowej Puszczy Barlineckiej w Muzeum Regionalnym, udzielenie pierwszej pomocy ogromnemu pluszowemu misiowi, czy rozpoznawanie śladów dzikich zwierząt.

Trasa harcerska przebiegała przez Dolinę Płoni i tzw. Bieszczady Barlineckie na północ od Barlinka, a do ciekawszych zadań zaliczyć można zapoznanie się z opieką nad końmi w stajni, budowa mostu przez Płonię, czy śpiewanie piosenek znajdujących się w balonach ustrzelonych z wiatrówki.

Trasa starszoharcerska była rozszerzeniem trasy harcerskiej o punkty wywiadowczy (z łącznością krótkofalarską i przesłuchaniem Olave Baden-Powell) oraz surwiwalowy. Ponadto harcerze starsi i wędrownicy w niedzielę rano wzięli udział w specjalnym Zgrupowaniu Mafeking w Przelewicach, gdzie dzięki gościnności miejscowej OSP znajdowali poszkodowanych w budynkach, udzielali im pomocy oraz z wiatrówką, łukiem i moździerzem w ręku bronili twierdzy Mafeking.

Zwycięzcami rajdu zostali

w kategorii zuchowej:

I. miejsce – 8 GZ „Promyczki” z Lipian
II miejsce – 1 WGZ „Bursztynki” z Wałcza

w kategorii młodszoharcerskiej:

I miejsce – 6 DH „Wszędobylska” im. Felka Pendelskiego z Myśliborza
II miejsce – 2 HDW „Złota Szekla” z Wałcza
III miejsce – 20 DH „Lotna” im. ppłk. Władysława Smrokowskiego z Myśliborza

w kategorii starszoharcerskiej:

I miejsce – patrol „3 kwadranse” z 64. ODSH „Cień” ze Szczecina
II miejsce – 42 DH „Wędrowcy” im. Arkadego Fiedlera z Lipian
III miejsce – 23. WDH „Szczerbiec” ze Szczecina-Dąbie.

mlyn papierniawszedobylska