Wyniki wyborów XIX Zjazdu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

XIX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP dokonał wyboru nowych władz Chorągwi:

Komendant Chorągwi

hm. Eliza Gilewska

Komenda Chorągwi

 • hm. Krzysztof Kowalczyk – skarbnik
 • hm. Edyta Sielicka – z-ca komendanta
 • pwd. Małgorzata Kuszyńska – z-ca komendanta
 • hm. Waldemar Piątek – członek komendy
 • phm. Anna Waszewska – członek komendy
 • phm. Krzysztof Kujawski – członek komendy

Rada Chorągwi

 • hm. Jakub Cichocki – przewodniczący
 • hm. Mirosław Namiotko – z-ca przewodniczącego
 • pwd. Joanna Radziwon – z-ca przewodniczącego
 • hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
 • pwd. Michał Dubina
 • hm. Krystyna Kurczewska
 • hm. Danuta Łysko
 • hm. Dariusz Okoń
 • pwd. Michał Olszewski

Komisja Rewizyjna

 • phm. Grzegorz Grondys – przewodniczący
 • phm. Paweł Lipiński – z-ca przewodniczącego
 • hm. Marek Niewiarowski – sekretarz
 • hm. Marek Janta-Lipiński
 • pwd. Damian Jaros
 • phm. Robert Jasek
 • phm. Jacek Wolman

Sąd Harcerski

 • hm. Maciej Grabowski – przewodniczący
 • hm. Anna Stachowska – z-ca przewodniczącego
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Zofia Gańska
 • hm. Sebastian Kubacki
 • hm. Rafał Raniowski
 • hm. Bogdan Sołtysiak
 • hm. Maria Szymańska
 • hm. Katarzyna Wicher-Kluczkowska

Zjazd Chorągwi przyjął również program rozwoju chorągwi oraz stanowisko w sprawie bazy obozowej w Pogorzelicy.