Sąd Harcerski

Skład Sądu

 • hm. Maciej Grabowski – przewodniczący vacat
 • hm. Anna Stachowska – z-ca przewodniczącego
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Adam Broś (wybór Uchwałą nr 2/2015 Sądu Harcerskiego Chorągwi)
 • hm. Zofia Gańska
 • hm. Sebastian Kubacki (utrata mandatu w dniu 1.04.2016) (wybór Uchwałą nr 1/2017 Sądu Harcerskiego Chorągwi)
 • hm. Rafał Raniowski (utrata mandatu w dniu 1.04.2016) (wybór Uchwałą nr 1/2017 Sądu Harcerskiego Chorągwi)
 • hm. Bogdan Sołtysiak rezygnacja 30.10.2017 r.
 • hm. Maria Szymańska
 • hm. Katarzyna Wicher-Kluczkowska

Kontakt

email: sad@zachpom.zhp.pl

Uchwały 2017

Skład Sądu w kadencji 2010-2014

 • hm. Zofia Gańska – przewodnicząca
 • hm. Paweł Blum
 • hm. Janusz Czyż (wybór ogłoszony w L3/2014)
 • hm. Krystyna Kowalczyk
 • hm. Danuta Łysko
 • hm. Bogdan Sołtysiak
 • hm. Zbigniew Szot
 • hm. Katarzyna Wicher-Kluczkowska (wybór ogłoszony w L3/2014)
 • hm. Zbigniew Zięba
 • hm. Maciej Grabowski – wiceprzewodniczący (rezygnacja ogłoszona w L3/2014)
 • hm. Wojciech Oleszczuk (rezygnacja ogłoszona w L10/2013)