Rada Chorągwi

Skład Rady Chorągwi

 • hm. Jakub Cichocki – przewodniczący
 • hm. Mirosław Namiotko – z-ca przewodniczącego
 • phm. Joanna Radziwon – z-ca przewodniczącego
 • hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
 • pwd. Michał Dubina
 • hm. Krystyna Kurczewska
 • hm. Danuta Łysko
 • hm. Dariusz Okoń
 • phm. Michał Olszewski
 • pwd. Anna Piasecka-Gregorek

Kontakt

email: rada@zachpom.zhp.pl

Uchwały 2017

Uchwały 2016

Uchwały 2015

Uchwały 2014

Uchwały 2013

Uchwały 2012

Uchwały i stanowiska 2011

 

Skład Rady w kadencji 2010-2014

 • hm. Rafał Raniowski – Przewodniczący
 • hm. Krystyna Kurczewska – Wiceprzewodnicząca
 • phm. Mirosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący
 • hm. Anna Stachowska – Sekretarz
 • hm. Marek Janta-Lipiński
 • phm. Robert Jasek
 • hm. Mirosław Namiotko
 • hm. Paweł Pietkiewicz
 • hm. Tadeusz Śmiśniewicz