Komenda Chorągwi

Skład Komendy

  • hm. Eliza Gilewska – Komendant Chorągwi
  • hm. Edyta Sielicka – Z-ca Komendanta
  • hm. Krzysztof Kujawski – Z-ca Komendanta
  • pwd. Małgorzata Kuszyńska – Skarbnik
  • hm. Krzysztof Kowalczyk
  • hm. Waldemar Piątek
  • hm. Anna Orzłowska

Rozkazy Komendanta Chorągwi

Rozkazy z lat ubiegłych

2016 2015 2014 2013 2012