Komenda Chorągwi

Skład Komendy

  • hm. Eliza Gilewska – Komendantka Chorągwi
  • hm. Edyta Sielicka – Zastępczyni Komendantki
  • hm. Krzysztof Kujawski – Zastępca Komendantki
  • pwd. Małgorzata Kuszyńska – Skarbniczka
  • hm. Krzysztof Kowalczyk
  • hm. Waldemar Piątek
  • hm. Anna Orzłowska

Rozkazy Komendanta Chorągwi

Rozkazy z lat ubiegłych

2017 2016 2015 2014 2013 2012