Warsztaty zuchowe „100 pomysłów na…”

Termin i lokalizacja

Warsztaty odbędą się w Szczecinie w Budynku Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przy ulicy Ogińskiego 15 w Szczecinie w dniu 24.11.2018 r.

Zaczynamy o godzinie 10:00. Koniec przewidziany jest na godzinę 15:00. 

Dla kogo

Warsztaty przeznaczone są głównie dla kadry zuchowej, jednak zapraszamy również kadrę innych pionów metodycznych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy do dnia 18.11.2018 r.

Koszt

Uczestnicy pokrywają 10 zł w ramach składki członkowskiej zadaniowej, pozostałe 10 zł kosztu pokrywa Komenda Chorągwi.

Zapewniamy materiały programowe oraz obiad.

Dane do wpłat

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025
 
Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko, Składka zadaniowa Warsztaty 100 pomysłów”

Termin wpłat: do 18.11.2018 r

Będziesz? Oznacz się na wydarzeniu – https://www.facebook.com/events/270424040260974/