Warsztaty Lider+ „Kierowanie ludźmi w praktyce”

Bycie liderem to nie stanowisko, ani funkcja. To rola, którą odpowiedzialnie podejmujemy nie tylko w harcerstwie, ale wobec ludzi, z którymi pracujemy w swoim środowisku zawodowym i w otoczeniu społecznym. Ta rola bardzo wiele od nas wymaga. Przede wszystkim wymaga rozwijania swoich umiejętności.

Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:

  • efektywna komunikacja,
  • kierowanie ludźmi,
  • motywowanie,
  • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
  • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych
    w systemie pracy z kadrą.

Lider+ w poniższym terminie to okazja do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Komendantkę Chorągwi oraz Przewodniczącego Rady Chorągwi. Wśród uczestników znajdzie się z pewnością doborowa ekipa instruktorska.

Termin

5-6 listopada 2016

Miejsce

Szczecin

Dla kogo

Instruktorzy komend hufców

Liczba miejsc

24

Koszt

55 zł od osoby

Zgłoszenia

do 18 października 2016 na adres ksztalcenie@zachpom.zhp.pl

Zapewniamy

nocleg w warunkach biwakowych, program, materiały programowe, obiad w sobotę, kawę, herbatę, wodę, atmosferę

Zgłosiłaś/eś się?

Dołącz do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1362226500540222/