One thought on “Uchwała nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 4 lutego 2017 roku dotycząca przyjęcia stanowiska w sprawie proponowanych zmian w strukturze ZHP

Comments are closed.