Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 7/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

W najbliższą niedzielę Rada Chorągwi podejmie decyzję na temat tego jaka wysokość składki członkowskiej powinna obowiązywać w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Propozycja jaką przyjęła dzisiaj Komenda Chorągwi zawarta jest w uchwale. W uzasadnieniu do uchwały zapisaliśmy dlaczego nasza propozycja wygląda właśnie w taki sposób.

Jednym z założeń przedstawianej uchwały jest dokonanie podziału składki na część należną hufcowi i część należną drużynom w każdym hufcu, np. w formie uchwał podczas zjazdów sprawozdawczych, które odbędą się już niebawem.

Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr7/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

 

Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 6/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 5/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

[Aktualizacja] W numerację uchwały wkradł się błąd – prawidłowy numer to 7/2017.