Zadania dodatkowe, dla wszystkich pionów – dodatkowo punktowane

© ZHP / Piotr Rodzoch

Ciekawość świata

Świat stoi przed nami otworem, jeśli tylko zechcemy go eksplorować. To ciekawość inspiruje nas do poznawania działania także innych organizacji/ instytucji – zgłębiania tajemnic ich działania. Warto za nią podążać, by odkrywać nieznane.

Zadanie

Zaproście do siebie na zbiórkę lub wybierzcie się w odwiedziny do innej organizacji pozarządowej lub instytucji państwowej.

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza na stronie Turnieju oraz dołączenie minimum 5 zdjęć.

Punktacja

 • Zgodność raportu z wymogami – 0-5 pkt
 • Celowość doboru organizacji/instytucji – 0-10 pkt 
 • Sposób zorganizowania spotkania i jego przebieg – 0-10 pkt
 • MAX 25 pkt
Kierunek aktywni obywatele

Aktywny obywatel to nie tylko ten, który działa na rzecz społeczności lokalnej, to każdy, kto żyje w harmonii z otaczającym go światem. To ten, kto widzi piękno otaczającej nas przyrody i obdarza ją troską. Aktywny obywatel doskonale wie, że jest jej częścią, dlatego tak ważne jest dla niego, aby ją chronić

Zadanie

Zorganizujcie działanie na rzecz otaczającej Was przyrody. Do wyboru macie wiele obszarów: edukacja ekologiczna, ochrona zwierząt, recykling, sprzątanie Ziemi, itd.

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza na stronie Turnieju oraz dołączenie minimum 5 zdjęć z działania.

Punktacja

 • Zgodność raportu z wymogami – 0-5 pkt
 • Wybór i celowość podejmowanych działań – 0-5 pkt
 • Sposób realizacji działań – 0-20 pkt
 • MAX 30 pkt
Sprawności na całe życie

Zdobywanie sprawności to rozbudzanie własnych zainteresowań. To praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu. To dążenie do bycia mistrzem w danej dziedzinie. To nieustanny apetyt na wiedzę.

Zadanie

Sprawności to przede wszystkim nowe umiejętności. Zastanówcie się jakie umiejętności chcecie w sobie rozwijać lub w swoich zuchach/harcerzach i wybierzcie sprawności dzięki, którym możecie to zrobić. Zdobądźcie je (maksymalnie 2 sprawności zdobyte przez jedną osobę). Gromady zuchowe mogą  także zdobywać sprawności zespołowe (maksymalnie 2 w ciągu Turnieju).

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza na stronie Turnieju oraz dołączenie minimum 5 zdjęć.

Punktacja

 • Terminowość – 0 lub 5 pkt
 • Liczba zdobytych sprawności – 2 pkt za sprawność (maksymalna liczba sprawności dla jednego członka gromady/drużyny – 2)
 • Gromady zuchowe – sprawności zespołowe – 10 pkt (maksymalnie 2 sprawności)
 • MAX ??? pkt