Zadania dodatkowe, dla wszystkich pionów – nieobowiązkowe

© ZHP / Piotr Rodzoch

Braterstwo

Zadanie: Jednostka wzięła udział w imprezach organizowanych przez inne środowisko harcerskie.

Forma potwierdzenia: Raport ze zdjęciami przesłany do dnia 30 marca 2018 r.

Punktacja: Udział w imprezie ogólnopolskiej: 15 pkt, innego hufca (nie organizowanej przez hufiec macierzysty): 10 pkt, międzyhufcowej (współorganizowanej przez własny hufiec): 5 pkt.

Termin realizacji: 15 września 2017 r. – 30 marca 2018 r.

Kierunek aktywni obywatele

Zadanie: Aktywny udział lub zorganizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Forma potwierdzenia: Raport ze zdjęciami przesłany do dnia 30 marca 2018 r.

Punktacja: Aktywne uczestnictwo w działaniach (jako współorganizator): 10 pkt, organizacja działań: 20 pkt.

Termin realizacji: 15 września 2017 r. – 30 marca 2018 r.

Sprawności na całe życie

Zadanie: Realizacja wybranych sprawności w ramach wybranej propozycji programowej ZHP.

Forma potwierdzenia: Raport ze zdjęciami przesłany do dnia 30 marca 2018 r.

Punktacja: Liczba sprawności zdobytych w oparciu o realizację propozycji programowe dzielona na liczbę członków jednostki (wg stanu z ewidencji na koniec kwartału, w którym wykonywane było zadanie).

Termin realizacji: 15 września 2017 r. – 30 marca 2018 r.