Zadania dla wędrowników

© ZHP / Piotr Rodzoch

Kolejność realizacji zadań jest dowolna, należy jednak pamiętać o terminarzu turnieju. Pamiętajcie, że zdobywane punkty można uzupełnić realizując w dowolny sposób zadania dodatkowe.

Radosny patriotyzm

Patriotyzm to nie tylko walka o Ojczyznę czy uczestnictwo w uroczystościach z okazji świąt państwowych. To również znajomość ojczystej historii i kultury, która w Polsce jest bardzo zróżnicowana i bogata, a niestety, nie zawsze dobrze znana. Jako wędrownicy powinniśmy dawać przykład postawy patriotycznej, również poprzez dzielenie się własną wiedzą.

Wybierzcie się na kilkudniowy wyjazd w region wybranej polskiej grupy etnograficznej i przedstawcie jej tradycję dla wybranego grona odbiorców w ramach zajęć/spotkania/zbiórki w przynajmniej 3 dziedzinach (np. taniec, kuchnia, gwara, strój, muzyka, legendy, historia, rękodzieło).

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Turnieju oraz załączenie minimum 5 zdjęć.

Punktacja

 • wyjazd oraz przedstawienie/odtworzenie wybranych tradycji i zwyczajów wybranej grupy etnograficznej – 5, 10 lub 15 pkt
 • wkład pracy włożony w wykonanie zadania oraz podział zadań – 5, 10 lub 15 pkt
 • zasięg wpływu Waszych działań (jak szerokie jest grono odbiorców) – 5, 10 lub 15 pkt
 • MAX 45 pkt
Harcerstwo w ruchu

Zrealizujcie propozycję programową „Leśne Plemiona”. Niech każdy wędrownik biorący udział w Turnieju wstąpi do jednego z klanów dzikiej przyrody. Aby to osiągnąć, wędrownik będzie musiał: po pierwsze stać się godnym mieszkańcem puszczy, czyli żyć zgodnie z jej zasadami– stworzyć zbiór praw w formie kodeksu [można wspólnie], poznać podstawowe informacje na temat swojego zwierzęcia oraz zdobyć zestaw sprawności przeznaczonych dla wędrowników, przypisany do danego gatunku. W ramach podsumowania stwórzcie księgę, w której każdy wędrownik poświęci kilka stron na opis swojego zwierzęcia i realizowanej karty próby. Postawcie na różnorodność.

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Turnieju wraz w rozkazem przyznawania sprawności i plemion oraz załączenie zdjęć/skanów stron Księgi Plemion Leśnych.

Punktacja

 • Liczba zdobytych sprawności – uwzględniamy tylko te, które wchodzą w skład realizacji konkretnego plemienia [Sprawność trzygwiazdkowa – 10 pkt, suma zdobytych punktów podzielona przez liczbę członków drużyny] – maksymalnie 30 pkt
 • Księga Plemion Leśnych – jakość wykonania, prezentowane treści, kreatywność, użyte materiały – 5, 10 lub 15 pkt
 • MAX 45 pkt
Braterstwo

Myśl globalnie, działaj lokalnie – aby zmienić świat potrzeba nas wielu. Zorganizujcie grupę osób niezrzeszonych, które zrealizują służbę z Waszą pomocą.  Niech Wasze działanie będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska.

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Turnieju oraz załączenie minimum 5 zdjęć.

Punktacja

 • jakość planu przedsięwzięcia (podział zadań, terminarz, przejrzystość, szczegółowość – analiza S.M.A.R.T.) – 5, 10 lub 15 pkt
 • szczegółowy i rzetelny opis przebiegu realizacji zadania, uzupełniony zdjęciami – 5, 10 lub 15 pkt
 • skala wpływu zrealizowanego przedsięwzięcia na środowisko – 5, 10 lub 15 pkt
 • MAX 45 pkt