Zadania dla wędrowników

© ZHP / Piotr Rodzoch

Kolejność realizacji zadań jest dowolna, należy jednak pamiętać o terminarzu turnieju. Pamiętajcie, że zdobywane punkty można uzupełnić realizując w dowolny sposób zadania dodatkowe.

Harcerstwo w ruchu

Zadanie oparte o czas na świeżym powietrzu. Wyjście z drużyną i przygotowanie rajdu/biwaku jednostki, nauka życia w kontakcie z naturą i korzystania z jej zasobów.

Forma potwierdzenia: napisanie raportu z opisem zadania oraz załączenie wszystkich dokumentów takich jak: program, zdjęcia, zdobyte sprawności przy realizacji zadania. Dodatkowo do raportu załącznik z listą osób biorących udział.

Punktacja: 0 – 60 pkt

Ciekawość świata

Nawiązanie korespondencji ze skautami z innych krajów skupionych w WOSM/WAGGGS. Poznanie ich zwyczajów, obrzędowości oraz służby w środowiskach lokalnych oraz przedstawienie ich w ciekawy sposób (liczy się kreatywność). Alternatywą może być nawiązanie współpracy z innymi organizacjami skautowymi w naszym kraju (Zawisza, Skauci Europy czy ZHR).

Forma potwierdzenia: napisanie raportu z opisem zadania oraz załączenie wszystkich dokumentów takich jak: program, zdjęcia, zdobyte sprawności przy realizacji zadania. Dodatkowo do raportu załącznik z listą osób biorących udział.

Punktacja: 0 – 60 pkt

Radosny patriotyzm

Zorganizowanie spotkania tematycznego ze znanym Polakiem, który swoją postawą i ciężką pracą zapisał się w kartach naszej historii. Może to być muzyk, olimpijczyk, osoba publiczna, która znana jest w całym kraju. Spotkanie może się odbyć dla harcerzy jak i dla społeczności lokalnej przy okazji jakiegoś festynu/imprezy miejskiej/imprezy harcerskiej.

Forma potwierdzenia: napisanie raportu z opisem zadania oraz załączenie wszystkich dokumentów takich jak: program, wszelkie skany świadczące o współpracy ze społecznością lokalną, zdjęcia, rozkazy, zdobyte sprawności przy realizacji zadania. Dodatkowo do raportu załącznik z listą osób biorących udział.

Punktacja: 0 – 60 pkt

Kryteria oceny
  1. Służba – wpływ Waszych działań na środowisko lokalne, czy zadanie które realizujecie odpowiada na potrzeby Waszego środowiska, ocena działań pod kątem ich skuteczności (5 pkt, 10 pkt, 15 pkt).
  2. Szukanie miejsca w społeczeństwie – jak działania wpływają na poszerzanie Waszych horyzontów, czy dzięki realizacji tego zadania odkryliście nowe pole służby w społeczeństwie (5 pkt, 10 pkt, 15 pkt).
  3. Praca nad sobą – czyli jak bardzo drużyna rozwinęła się poprzez zadanie, co nowego osiągnęła, podział zadań w drużynie, stopień zaangażowania członków jednostek może być miernikiem tego kryterium (5 pkt, 10 pkt, 15 pkt).
  4. Wyczyn – poziom trudności wykonanego zadania; czy drużyna miała już styczność z takim przedsięwzięciem? (5 pkt, 10 pkt, 15 pkt).