Zadania dla harcerzy

© ZHP / Agnieszka Madetko-Kurczab

Kolejność realizacji zadań jest dowolna, należy jednak pamiętać o terminarzu turnieju. Pamiętajcie, że zdobywane punkty można uzupełnić realizując w dowolny sposób zadania dodatkowe.

Harcerstwo w ruchu

Weźcie drużyną udział w dowolnie wybranej przez Was formie aktywności ruchowej (może to być wspinaczka, gra w piłkę, a nawet szachy! ). Przygotujcie gifa przedstawiającego Was w akcji i umieśćcie go w sieci z hashtagiem #zdrowonasportowo

Forma potwierdzenia: Przesłanie krótkiego sprawozdania z udziału w danej dyscyplinie oraz zdjęć i gifa.

Punktacja: 0 – 50 pkt

Ciekawość świata

Wyślijcie listy lub kartki pocztowe do skautów z zagranicy. Opiszcie im skąd jesteście i co robicie na Waszych zbiórkach. Do przesyłki dołączcie Wasze zdjęcie w mundurach oraz mały upominek związany z Waszą drużyną ( np. rysunek, grafika, plakietka, wyszyte mini logo drużyny, itp. ) Poproście odbiorców, aby odwdzięczyli się tym samym.

Gdzie np. możecie nawiązać kontakt ze skautami z innych krajów: www.scout.org lub grupy facebookowe: „WOSM – World Organization of the Scout Movement”, „ZHP Organizacja Harcerzy – Świat”.

Forma potwierdzenia: Zdjęcie zawartości listu oraz upominku oraz zdjęcie potwierdzające otrzymanie korespondencji zwrotnej. W przypadku braku kartek czy listów zwrotnych z zagranicy potwierdzeniem będzie zdjęcie dokumentujące wysłanie przesyłki.

Punktacja: 0 – 50 pkt

Radosny patriotyzm

Odkryjcie nieznaną Wam dotąd historię zakątków Waszej okolicy ( np. legenda, zagadka, niezwykła informacja). Wypromujcie ją wśród mieszkańców używając hashtaga #radosnypatriotyzmzachpom. Możecie namalować mural w porozumieniu z władzami miasta, stworzyć ulotki promujące daną historię – im bardziej kreatywnie tym lepiej!

Pod podanym hashtagiem wrzućcie zdjęcie Waszej pracy wraz z krótkim opisem historii jaką poznaliście.

Forma potwierdzenia: Wysłanie krótkiego sprawozdania, w którym będzie poznana przez Was legenda/ ciekawostka/informacja wraz ze zdjęciem potwierdzającym formę jej promocji.

Punktacja: 0 – 50 pkt

Kryteria oceny
  1. Terminowość: 5 pkt
  2. Pomysłowość: 1-15 pkt
  3. Jakość wykonanego zadania: 1-15 pkt
  4. Zaangażowanie wszystkich członków: 1-10 pkt
  5. Jakość nadesłanego raportu: 1-5 pkt