Zadania dla harcerzy

© ZHP / Agnieszka Madetko-Kurczab

Kolejność realizacji zadań jest dowolna, należy jednak pamiętać o terminarzu turnieju. Pamiętajcie, że zdobywane punkty można uzupełnić realizując w dowolny sposób zadania dodatkowe.

Harcerstwo w ruchu

Jak wiadomo, w zdrowym ciele – zdrowy druh.  A sport to idealny sposób na to, aby pielęgnować swoje zdrowie. Regularna aktywność ruchowa dostarcza nam endorfin, dzięki którym czujemy się silniejsi i bardziej szczęśliwi. 

Zorganizujcie dla drużyny rozgrywki sportowe o charakterze turniejowym. Wasze działanie powinno posiadać regulamin, min. 3 konkurencje sportowe oraz konspekt przebiegu rozgrywek. Zastępy z drużyn wielopoziomowych muszą zaprosić do współzawodnictwa inny zastęp lub drużynę.

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Turnieju oraz dołączenie min. 5 zdjęć potwierdzających zrealizowanie zadania.

Punktacja

 • Terminowość – 0 lub 5 pkt
 • Regulamin turnieju sportowego – 0-5 pkt
 • Konspekt turnieju sportowego – 0-5 pkt
 • Zorganizowanie 3 konkurencji – 5 pkt
 • Zorganizowanie powyżej 3 konkurencji – 5 pkt
 • Turniej sportowy dla swojej drużyny – 5 pkt
 • Uczestnictwo minimum jednej innej drużyny w turnieju sportowy – 5 pkt
 • Zgodność raportu z wymogami – 0-5 pkt
 • MAX 40 pkt
Radosny patriotyzm

Rok 2018 to dla Nas czas uroczystego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i stulecia Związku Harcerstwa Polskiego. Radosny patriotyzm  to nie tylko uczestnictwo w obchodach upamiętniających wyzwolenie narodu. To przede wszystkim pamięć o ludziach, dzięki którym jesteśmy tu i teraz. To pielęgnowanie tradycji, troska o dorobek kulturowy i piękne miejsca, jakie nas otaczają.

Zróbcie sobie przynajmniej jedno zdjęcie selfie w każdej z poniższych kategorii. Mają one przedstawiać osoby, miejsca, itd. Waszym zdaniem kojarzone z pojęciem „patriotyzmu”. Fotografie umieśćcie na portalu społecznościowym Facebook z hashtagiem #radosnypatriotyzmzachpom oraz minimum 2 zdaniami opisu argumentującymi Wasz wybór.

Kategorie:

 • osoba
 • miejsce
 • zabytek
 • odkrycie
 • przedmiot

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Turnieju oraz umieszczenie na portalu FB zdjęć pod hashtagiem #radosnypatriotyzmzachpom.

Punktacja

 • Terminowość – 0 lub 5 pkt
 • Zgodność raportu z wymogami – 0-5 pkt
 • Opis do każdego zdjęcia – 0-5 pkt za każde zdjęcie
 • Pomysłowość zdjęcia – 0-5 pkt za każde zdjęcie
 • MAX 60 pkt
Braterstwo

Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza – jest to kwintesencja działania harcerskiego, nasza służba dla bliźnich. Braterstwo to bycie otwartym na innych ludzi, poszanowanie odmienności, dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeb.

Zorganizujcie działanie na rzecz społeczności lokalnej lub weźcie udział w przedsięwzięciu organizowanym przez inne organizacje lub instytucje, odpowiadającym na aktualne potrzeby Waszej społeczności lokalnej.

Forma potwierdzenia

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Turnieju oraz załączenie minimum 5 zdjęć.

Punktacja

 • Terminowość – 0 lub 5 pkt
 • Zgodność raportu z wymogami – 0-5 pkt
 • Pomysłowość wykonania zadania – 0-10 pkt
 • Samodzielne zorganizowanie działania – 20 pkt
 • Wzięcie udziału w działaniu zorganizowanym przez inną instytucję – 10 pkt
 • MAX 50 pkt