Turniej Gromad i Drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł „Złotego Słoneczka” i „Złotej Lilijki”

© ZHP / Agnieszka Madetko-Kurczab

Dla kogo?

Podstawowe jednostki Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Zachodniopomorskiej tj. gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, kluby i kręgi działające zgodnie z metodyką wędrowniczą.

Dopuszcza się uczestnictwo zastępów z drużyn wielopoziomowych w odpowiednich pionach metodycznych.

Po co?

 • wzmocnienie metodycznej pracy jednostek Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP,
 • wprowadzenie do pracy programowej jednostek zdrowej rywalizacji międzyśrodowiskowej,
 • budowanie wspólnoty chorągwianej,
 • wzmocnienie realizacji w jednostkach kierunków programowych ZHP czyli:
  • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
  • wzmocnienie edukacji lokalnej i globalnej,
  • pielęgnowanie tradycji i więzi,
  • propagowanie działań i zachowań patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem i jednocześnie formą zgłoszenia się do uczestnictwa w Turnieju jest terminowe wykonanie pierwszego zadania turniejowego.
 2. Warunkiem ukończenia Turnieju jest realizacja 3 obowiązkowych zadań kierunkowych. Ponadto jednostka uczestnicząca w Turnieju może wykonać zadania dodatkowe punktowane.
 3. Zadania turniejowe kierunkowe i dodatkowe muszą być realizowane w terminie od 15 września 2017 r. do 30 marca 2018 r.
 4. Zadania można realizować w dowolnej kolejności. Warunkiem ich zaliczenia jest terminowe przesłanie raportu z ich wykonania wg terminarza turnieju.
 5. Wszystkie wykonane zadania i wszelkie informacje turniejowe należy przesyłać na adres: turniej@zachpom.zhp.pl
 6. Zwycięzcą Turnieju będzie jednostka, która zdobędzie największą liczbę punktów w swojej grupie metodycznej.

Nagrody

Zwycięska Gromada zuchowa otrzymuje tytuł Najlepszej Gromady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wraz z odznaką „Złotego Słoneczka” oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Zwycięskie Drużyny otrzymują tytuł Najlepszej Drużyny w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w swojej metodyce wraz z odznaką „Złotej Lilijki ” oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.