Środki ochrony dla wolontariuszy

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizuje zadanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. Zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy.

Środki są przeznaczone dla wolontariuszy realizujących służbę harcerską podczas pandemii koronawirusa.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.