Rozkaz S1/2016 z 20 marca 2016 r.

Druhny i Druhowie!

Dnia 20 marca 2016 roku na Wieczną Wartę odeszła hm.Teresa Wątor ‐ anioł naszej Chorągwi.

Teresa Wątor od 35 lat zaangażowana była w życie Chorągwi. W swojej długoletniej służbie instruktorskiej kierowała się zawsze dobrem drugiego człowieka. Zapamiętamy ją jako naszą chorągwianą “Szefową”. Szefową, która potrafiła wszystko i była zawsze tam gdzie potrzebna była pomoc. Zawsze pełna dobrej energii, którą chętnie się dzieliła. Każdego dnia ulepszała świat i pokazywała całą sobą jak zmieniać go na lepszy.

Żadne słowa nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca po jej odejściu.

Druhny i Druhowie!

Ogłaszam żałobę w Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego trwającą do 20 kwietnia 2016 włącznie.

Polecam:
1. odczytać niniejszy rozkaz na zbiórkach instruktorskich,
2. okryć kirem sztandary harcerskie,
3. nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie,
4. oznaczyć znakiem żałoby strony www oraz fanpage środowisk Chorągwi.

Czuwaj!
hm. Eliza Gilewska

Rozkaz S1/2016

 

Druhna harcmistrzyni Teresa Wątor urodziła się 15 grudnia 1941 roku w Dobrej k/Limanowej. Służbę w Związku Harcerstwa Polskiego rozpoczęła 1 października 1979 roku w Komendzie Chorągwi Zachodniopomorskiej połączoną z etatowym zatrudnieniem na stanowisku starszej księgowej. 1 października 1982 roku Naczelnik ZHP powołał Druhnę Teresę na funkcję Głównej Księgowej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

W trakcie pełnienia służby podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe, ale również uprawnienia harcerskie zdobywając stopień harcmistrzyni. Druhna Teresa przez okres 35 lat związana była etatowo ze Związkiem Harcerstwa Polskiego pełniąc funkcje od kierownika referatu ekonomiczno-finansowego przez główną księgową, po skarbnika i członka Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Po roku 1990 i 1999, okresie transformacji i zmian ustrojowych oraz administracyjnych w kraju uczestniczyła w tworzeniu nowej Chorągwi Zachodniopomorskiej, która powiększyła swój obszar działania o część dawnych województw koszalińskiego, gorzowskiego, słupskiego i pilskiego. Oznaczało to dokonanie heroicznej pracy polegającej na ustaleniu majątku i finansów oraz stanu zatrudnienia przyłączanych jednostek organizacyjnych ZHP ale również niejednokrotnie ich likwidację i przejmowanie składników majątkowych na rzecz Chorągwi Zachodniopomorskiej i jej jednostek. Zadanie wymagało zwiększonych wyjazdów w teren, spotkań z instruktorami i władzami samorządowymi.

Druhna Teresa zawsze była dyspozycyjna i pracowita, oddana służbie harcerstwu. Zawsze profesjonalna i rzeczowa, nastawiona na rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, ale również znajdująca czas na rozmowy z pracownikami i kadrą instruktorską, dobre słowo i pomoc nie tylko w sprawach służbowych ale również prywatnych. Przez lata swojej służby instruktorskiej uczestniczyła w działaniach programowych Chorągwi i ZHP związanych z 50, 60 i 70-leciem Harcerstwa na Pomorzu Zachodnim oraz 100-leciem skautingu.

Pełniła funkcje w komendach zlotów Chorągwi oraz przy corocznych akcjach letnich i szkoleniowych. Wspierała kadrę instruktorską swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem m.in. prowadząc warsztaty i szkolenia drużynowych, komendantów szczepów i hufców oraz komendantów obozów w zakresie gospodarki finansowej i przepisów związkowych dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przez okres prawie 40 letniej służby instruktorskiej dała się poznać jako wzorowy pracownik, fachowiec od finansów i gospodarki majątkowej, członek kierownictwa Chorągwi, ale również jako wspaniały instruktor, wychowawca młodych pokoleń i wspaniały przyjaciel, dobry i oddany całym sercem Harcerstwu.

Za służbę harcerską uhonorowana została Złotą Odznaką „Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP” oraz najwyższym wyróżnieniem Związkowym – Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” w stopniu srebrnym i złotym.

Została odznaczona „Gryfem Pomorskim” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi nadawanym przez Prezydenta RP.