Podziękowania Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecin dla szczecińskich harcerzy

17 listopada 2017 roku Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin zaprosił Komendę Hufca ZHP Szczecin na spotkanie, na którym wręczył podziękowania dla naszych harcerzy za ich aktywność, współpracę i nieustającą chęć niesienia pomocy przy organizacji przedsięwzięć, imprez miejskich, uroczystości patriotycznych o charakterze państwowym i lokalnym.

Prezydent wyraził dumę, że miasto Szczecin może się poszczycić zaangażowaniem środowiska harcerskiego w tworzeniu codzienności naszej małej Ojczyzny.

Otrzymaliśmy od Pana Prezydenta również kilka upominków dla naszego Hufca, np. kalendarz z dedykacją „Dla Szczecińskich Harcerzy – Piotr Krzystek”

foto: Urząd Miasta Szczecin