Podpisz petycję!

Ze względu na trwający stan epidemii i związaną z tym konieczność odbywania spotkań Komendy Chorągwi zdalnie z domów, Komenda Chorągwi złożyła wniosek do zespołu Statutowego o zniesienie kadencyjności komendantów i komend hufców i chorągwi.

„Nasze dzieci są w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich. Nabierają teraz pewnego doświadczenia związanego z pracą Komendy Chorągwi, ale jednak jeszcze trochę czasu zajmie nam spełnienie treści Zobowiązania Instruktorskiego: „wychowam swojego następcę” ”.


Prima Aprillis!