Ogłoszenie ofertowe z 02.09.2020

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Załączniki

Protokół