Nowy sztandar Chorągwi – Informacja prasowa

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce organizacja wychowawcza dla dzieci i młodzieży. 3 listopada 2018 r. obchodziliśmy swoje stulecie istnienia.

Rok 2018 jest dla nas wyjątkowy z trzech względów:

  • 100 lat temu powstał Związek Harcerstwa Polskiego,
  • 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość,
  • rok 2018 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Harcerstwa.

W tym szczególnym roku Chorągiew Zachodniopomorska ZHP otrzyma nowy sztandar. Ufundowanie go jest wynikiem wspólnego wysiłku harcerzy i instruktorów z terenu województwa zachodniopomorskiego, jak również naszych przyjaciół z całej Polski.

Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad wręczy sztandar na ręce Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP hm. Elizy Gilewskiej podczas uroczystego apelu 10.11.2018 r. o godzinie 16:30 na Jasnych Błoniach w Szczecinie. W apelu wezmą udział członkowie ZHP z wszystkich hufców naszej Chorągwi, całego województwa zachodniopomorskiego.

Swój udział w uroczystości potwierdzili m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Szczecina Pan Piotr Krzystek.

Więcej informacji o przeprowadzonej zbiórce funduszy na sztandar można znaleźć na stronie https://zrzutka.pl/7vzucr

Zaproszenie skierowane do wszystkich członków ZHP jak również naszych przyjaciół i sympatyków można znaleźć na stronie http://zachpom.zhp.pl/nowy-sztandar-10-11-2018/

Wydarzenie na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1989555197750765/

Materiały graficzne do wykorzystania przesyłamy w załączeniu.

Kontakt

Biuro Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
tel. 609 776 178
biuro@zachpom.zhp.pl

hm. Krzysztof Kujawski
Zastępca Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
tel. 606 115 261
rzecznik@zachpom.zhp.pl
 

Do pobrania