Nie żyje hm. Jan Roszkowski

Odszedł na wieczną wartę harcmistrz Jan Roszkowski, wieloletni kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, drużynowy, harcerski wychowawca, senior z Harcerskiego Kręgu Seniorów „Dęby” działającego przy Komendzie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 7 grudnia o godzinie 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.