Na starcie

Chociaż pierwsze zbiórki w gromadach i drużynach odbywały się już na początku miesiąca, to oficjalna inauguracja nowego roku harcerskiego sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP nastąpiła w ostatni piątek – 30 września. W Domu Harcerza spotkało się blisko dwustu zuchów, harcerzy i instruktorów, by wspólnie dać wyraz swojej gotowości do harcerskiej służby i realizacji zadań, które zaplanowano na rok 2016/2017. Zbiórkę rozpoczęto poprowadzonym przez druha Marka Jarosza apelem i odczytaniem rozkazu specjalnego komendantki hufca druhny hm. Barbary Sobczak. W trakcie uroczystości druhna Sobczak wraz zastępcą komendanta hufca hm. Ryszardem Sobczakiem wręczyli phm. Markowi Jaroszowi – drużynowemu 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” w Ostrowcu nominację na funkcję komendanta Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo, którą od 1997 roku (a wcześniej od roku 1960 jako komendant rejonu ZHP Malechowo) sprawował z ogromnym powodzeniem hm. Michał Bielecki. Druh Michał przez wiele lat był także drużynowym i szefem Harcerskiej Służby Informacyjnej. Następnie uczestnicy Harcerskiego Startu udali się na Cmentarz Komunalny, by tradycyjnie oddać hołd poległym i pomordowanym w 1939 r. harcerzom – obrońcom Grodna. Po powrocie do siedziby hufca, wszyscy mogli posilić się pyszną grochówką i skosztować prawdziwie domowych wypieków, od wielu lat serwowanych przez 5. Środowiskową Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Wilki Morskie” w Smardzewie. Kolejnym punktem wrześniowej zbiórki było zwiedzanie „kącika historycznego” druha hm. Pawła Bluma, w którym zgromadził wiele osobistych eksponatów związanych z jego osobą i historią hufca. Dalsza część programu to oczywiście najbardziej oczekiwana przez najmłodszych loteria fantowa i ogromna moc emocji –komu dopisze szczęście, kto wylosuje wspaniałe nagrody główne? Szczęście dopisało wszystkim, gdyż każdy zuch i harcerz powrócił do domu z wylosowaną przez siebie nagrodą. Dla drużynowej 8. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Gryf” w Staniewicach phm. Emilii Foryś piątkowe spotkanie okazało się wyjątkowe, bowiem to ona stała się posiadaczem ufundowanego przez KH ZHP Sławno tabletu – nagrody specjalnej w loterii drużynowych. Z kolei nagroda główna loterii dla gromad i drużyn – rower górski, którego fundatorem była również komenda hufca, trafiła do posiadaczki losu o numerze 081. Druhna Zuzanna Matyjasek z 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki” w Postominie wspólnie ze swoją drużynową phm. Lilią Stolarek-Bojko odbierając tak cenny upominek, nie kryły radości i wzruszenia. Jak podkreśliła drużynowa druhny Zuzy: „…na zbiórkach staram się nauczyć podopiecznych wielu ciekawych i pożytecznych umiejętności, w miarę swoich możliwości przekazać przydatną wiedzę i tak jak dziś, cieszyć się ich szczęściem…”. Członkowie sztabu Harcerskiego Startu Hufca ZHP Sławno podzielając taką opinię, pragną serdecznie podziękować za udział w tym przedsięwzięciu i wszystkim życzyć, aby ten rok harcerski był równie udany, jak poprzednie. Szczególnie, gdy otacza nas tak wielu przyjaciół.

Dziękujemy sponsorom imprezy, którymi byli:

Jadwiga Grochowalska ze Sławna, p. Elżbieta Bronowicka-Stawicka ze Sławna, p. Teresa Kłos z Sycewic, p. Anna Batorska ze Smardzewa, p. Andrzej Ostrowski ze Sławna, p. Elżbieta Gałan ze Słupska, p. Marek Głowacki ze Sławna, 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” w Sławnie (oraz zabezpieczenie medyczne), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Sławnie p. Barbara Ganczaryk, Zajazd „Skalny” w Karwicach pp. Anna i Tomasz Cieplikowie, Firma Handlowo-Usługowa „Dom na 100%” w Sławnie pp. Agata i Damian Witkowscy, Sklep sportowy „Puma” w Sławnie p. Krystyna Grabowska, Agencja Handlowo-Reklamowa „Arkusz” w Sławnie p. Jadwiga Kuś, Agencja Handlowo-Reklamowa ”Grawerownia” w Sławnie p. Katarzyna Mądrzecka, Spółka Cywilna „Komsoft” w Sławnie p. Mariusz Dyrcz oraz p. Grzegorz Lompert, Sklep odzieżowy „Feniks” w Sławnie p. Jadwiga Kaczmarek, Księgarnia „Pod Sową” w Sławnie, Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej „DarLOT”, Sławieńskie Centrum Meblowe „PitusMeble” w Sławnie, Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank Spółdzielczy w Sławnie, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magda” p. Zbigniew Kaczmarek w Sławnie, Hurtownia Wielobranżowa „Rywal” p. Paweł Łoziński w Sławnie, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Sławnie.

Jacek Błaszczyk
Szef Biura KH ZHP Sławno