Kurs Przewodnikowski dla dorosłych „Na Szlaku”

  1. W styczniu rusza w naszej Chorągwi Kurs Przewodnikowski dla dorosłych „Na Szlaku”.

Uczestnictwo w kursie

Do uczestniczenia w kursie zapraszamy osoby, które:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • są członkami ZHP (w tym są wpisani do Ewidencji ZHP),
  • będą miały opłacone składki członkowskie za przynajmniej I kwartał 2017 roku w dniu rozpoczęcia kursu.

Warunki ukończenia kursu

Ze względu na specyfikę kursu warunkiem ukończenia kursu jest:

  • udział we wszystkich zajęciach,
  • złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego do dnia 16 marca 2017 roku oraz
  • posiadanie kompletnego umundurowania co najmniej od drugiego biwaku kursu.

Terminy

Kurs będzie się odbywał w formie trzech biwaków:

  • 20-22 stycznia 2017 r.
  • 10-12 lutego 2017 r.
  • 17-19 marca 2017 r.

Koszt kursu

150 zł (50 zł za każdy biwak) płatne jednorazowo do 8.01.2017 r. lub w ratach po 50 zł do 8.01.2017 r., 5.02.2017 r. i 5.03.2017 r.

Zgłoszenia

Zgłoszenia w postaci wypełnionych ankiet zgłoszeniowych należy przesłać do dnia 8.01.2017 r. na adres ksztalcenie@zachpom.zhp.pl

Do pobrania

Karta zgłoszenia "Na Szlaku"