Kurs Polskiego Języka Migowego

W dniu 17.12.2017 r. zakończył się kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) I Stopnia zorganizowany przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP i Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie przy dofinansowaniu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Szczecinie (PFRON).

W kursie wzięło udział 19 instruktorów ZHP oraz przyjaciół harcerstwa. Było to możliwe dzięki wspaniałej ekipie kształcącej: Mai Kamińskiej-Kołocie i Olgierdowi Koczorowskiemu. Dziękujemy!

Szczególne podziękowania należą się pwd. Oli Zisce, która  „pokazała” naszym instruktorom „świat ciszy”. Dziękujemy!

Gratulujemy wszystkim kursantom!

O kursie możesz przeczytać również na stronie Polskiego Związku Głuchych: http://www.pzg.szczecin.pl/2017/12/harcerska-edukacja-kursie-jezyka-migowego/

fot. Adam Sapritonow