Kurs Podharcmistrzowski „Szekla 2017”

foto: Małgorzata Kuszyńska

„Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach”.

Grace Hopper

 

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „Kompas” zaprasza na kolejną edycję Kursu Podharcmistrzowskiego „Szekla”.

Cel kursu

Celem kursu jest:

 • przygotowanie instruktora do zdobycia stopnia podharcmistrza
 • przygotowanie do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich.

Organizator

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „KOMPAS”

Miejsce

Szczecin i okolice (noclegi w warunkach turystycznych)

Terminy biwaków

 • 20-22.01.2017
 • 10-12.02.2017
 • 17-19.03.2017

Wymagania dotyczące uczestników

 • minimalny wiek – ukończone 18 lat
 • stopień instruktorski – minimum otwarta próba podharcmistrzowska.
 • opłacenie składek członkowskich za 2016 i min. za pierwszy kwartał 2017 oraz wpis do ewidencji ESHD ZHP

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach
 • realizacja zadań podczas kursu

Koszt kursu

160 zł

Wpłatę na kurs należy uiścić do dnia 10.01.2017 r. na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa Kurs Podharcmistrzowski Szekla 2017, Imię i Nazwisko.

Zapewniamy:

 • nocleg w warunkach turystycznych
 • obiady w soboty
 • wyprawkę kursową
 • realizację programu,
 • materiały kursowe

Zgłoszenia

Zgłoszenia na załączonej ankiecie należy przesłać na 10.01.2017 r. na adres ksztalcenie@zachpom.zhp.pl

Do pobrania

Karta zgłoszenia Szekla 2017