Kurs kierowania ruchem drogowym

Wakacje w tle, a my zapraszamy na Kurs Kierowania Ruchem Drogowym

Termin kursu: 30 lipca 2018 (czas trwania: 8.30- 15.00)

Miejsce: WORD Szczecin
Koszt kursu: 100 zł
(uczestnik wpłaca 100 zł, 150 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego)
Wpłaty należy dokonywać na konto:  50 2030 0045 1110 0000 0324 7250  z dopiskiem kurs WORD
Czas zgłoszeń: 26.07.2018

Aby się zgłosić należy wypełnić załączoną ankietę i przesłać na adres biuro@zachpom.zhp.pl, oryginał należy zabrać ze sobą na kurs.

Kurs kończy się uzyskaniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydanym przez Dyrektora WORD.

W kursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.