Kurs Kadry Kształcącej

Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP „Kompas” zaprasza na Kurs Kadry Kształcącej KADWA 2017.

Termin

13-15.10  i 24-26.11.2017 r.  

Miejsce

Szczecin

Koszt

120 zł

Wymagania

  • ukończony kurs podharcmistrzowski lub posiadanie stopnia podharcmistrza
  • opinia bezpośredniego przełożonego
  • zgoda Komendanta Hufca

Warunki ukończenia kursu

  • aktywny udział we wszystkich zajęciach,
  • realizacja zadań podczas kursu.

Zgłoszenia

Do 2.10.2017 r. roku na załączonej ankiecie, którą należy przesłać na adres ksztalcenie@zachpom.zhp.pl oraz wnieść opłatę składki zadaniowej na konto Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa Kurs Kadry Kształcącej KADWA, Imię i Nazwisko.

Po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi.

Zapewniamy

  • nocleg w warunkach turystycznych à obiady w soboty,
  • wyprawkę kursową,
  • realizację programu,
  • materiały kursowe.

Do pobrania

Ankieta zgłoszeniowa KKK KADWA 2017

foto: © ZHP / Piotr Rodzoch