Kurs Kadry Kształcącej KADWA – niższy koszt!

Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP „Kompas” zaprasza na Kurs Kadry Kształcącej KADWA 2017.

Termin

24-26 listopada 2017 r. oraz 5-7 stycznia 2018 r.

Miejsce

Szczecin

Koszt

65 zł

Wymagania

 • ukończone 18 lat
 • otwarta próba na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • zgoda Komendanta Hufca.

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach,
 • realizacja zadań podczas kursu.

Zgłoszenia

 • do 6 listopada 2017 roku wraz z wniesieniem opłaty na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa Kurs Kadry Kształcącej K2, Imię i Nazwisko,
 • na załączonej do ogłoszenia ankiecie przesłanej na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl
 • po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi.

Zapewniamy

 • nocleg w warunkach turystycznych
 • obiady w soboty,
 • wyprawkę kursową,
 • realizację programu,
 • materiały kursowe.

Do pobrania

Karta zgłoszenia na Kurs KaDWA 2017

 

foto: © ZHP / Piotr Rodzoch