Kurs Kadry Kształcącej KADWA 2017

Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP „Kompas” zaprasza na Kurs Kadry Kształcącej KADWA 2017.

Termin

21-23 kwietnia i 19-21 maja 2017

Miejsce

Szczecin

Koszt

120 zł

Wymagania

 • ukończony kurs podharcmistrzowski lub posiadanie stopnia podharcmistrza
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 •  zgoda Komendanta Hufca.

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach,
 • realizacja zadań podczas kursu.

Zgłoszenia

 • do 8 kwietnia 2017 roku wraz z wniesieniem opłaty na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa Kurs Kadry Kształcącej K2, Imię i Nazwisko,
 • na załączonej do ogłoszenia ankiecie przesłanej na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl
 • po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi.

Zapewniamy

 • nocleg w warunkach turystycznych  obiady w soboty,
 • wyprawkę kursową,
 • realizację programu,
 • materiały kursowe.

Do pobrania

Karta zgłoszenia na Kurs KaDWA 2017