Kurs języka migowego

Cel

Celem szkolenia (kursu) jest poznanie języka migowego jako źródła porozumiewania się osób niesłyszących ze społeczeństwem oraz opanowanie przez instruktorów i wędrowników praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym:

  • zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku
  • zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącym

Organizator

Komenda Chorągwi Zachodniopomorska – KI Poczta Harcerska Szczecin II

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wędrowników i instruktorów ZHP

Odpowiedzialni

pwd. Aleksandra Ziska – prowadząca kurs (Chorągiew Wielkopolska ZHP)

phm. Krzysztof Kowalczyk – organizator

Termin

3-5.03.2017 r

Miejsce

Budynek Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej, ul. Ogińskiego 15, Szczecin

Nocleg w warunkach turystycznych

Co Zabrać ze sobą?

  • mundur harcerski
  • śpiwór – jeżeli nocujesz w komendzie
  • jedzenie na posiłki (śniadania, kolacje)
  • Dobry humor !!!

Koszt kursu

50 zł (zawiera obiad – w sobotę 04.03.2017 r., materiały programowe, kawę, herbatę, ciastka)

Wpłaty należy dokonać do dnia 25.02.2017 r. na numer konta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 w tytule przelewu wpisując ‚Składka zadaniowa – Kurs języka migowego – imię i nazwisko‚.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w kursie należy do dnia 11.02.2017 r. wypełnić formularza zgłoszeniowy: https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/krzysztof_kowalczyk2_zhp_net_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=aAD4h7XOixGuIg%2bKM7oUDFWhwp%2fdYMvtaiKLDODs8Q8%3d&docid=1_107a8e90f5e4a43408dbcfeb51e9f7d4b&wdFormId=%7BDDB308DB%2D3A78%2D4000%2DAFC6%2D827715ED8C5E%7D

Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt

phm. Krzysztof Kowalczyk – email: krzysztof.kowalczyk2@zhp.net.pl

Ważne

Osoby niepełnoletnia muszą posiadać podpisaną pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (do przedstawienia organizatorowi Kursu).

Do pobrania

Zgoda rodzica/opiekuna