Kurs Języka Migowego

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP oraz Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Kursie Języka Migowego, zakończonym przyznaniem uprawnień państwowych w stopniu KSS1.

Kurs rozpocznie się w drugiej połowie września i będzie miał formę weekendowych spotkań (co 2-3 tygodnie), a poza tym:

  • Koszt: ok. 80 zł/os (cały kurs kosztuje ok. 800 zł/os – resztę, tj. 90% pokrywa PFRON),
  • Liczba godzin kursu: 60 h (w systemie weekendowym, po 4 godz. dziennie w piątek,sobotę i niedzielę) tj. około 5 weekend,
  • kurs kończy się egzaminem wewnętrzny i otrzymaniem państwowego zaświadczenia o ukończeniu kursu o statucie KSS1,
  • Liczba miejsc: 8-15 osób,
  • Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Chorągiew Zachodniopomorska ZHP,
  • Miejsce: Szczecin.

Aby kurs został dofinansowany z PFRON-u, na zgłoszenia czekamy tylko do 3 maja (włącznie)! Start kursu uzależniony jest on min. 8 zgłoszeń. Maksymalnie w kursie może uczestniczyć 15 osób.

Swoje zgłoszenia prosimy kierować do phm. Krzysztofa Kowalczyka na adres:

krzysztof.kowalczyk2@zhp.net.pl

Lub telefonicznie na numer 605 064 172