Kurs dla członków Komisji Stopni Instruktorskich

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na Kurs dla członków Komisji Stopni Instruktorskich.

Cele kursu

  • przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich,
  • zapoznanie ze zmianami w Systemie stopni instruktorskich, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być:

  • przewodniczący i członkowie hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich,
  • instruktorzy w stopniu podharcmistrza, harcmistrza  lub z otwartą próbą na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni,  którzy chcą się przygotować do pracy w komisji stopni do pełnienia w przyszłości funkcji członka KSI),

którzy uzyskają zgodę Komendanta Hufca na udział w szkoleniu.

Termin

21-22 stycznia 2017 roku (rozpoczęcie 21.01.2017 r. godz. 9:00, zakończenie 22.01.2017 r. godz. 13:00)

Możliwość noclegu 20/21.01.2017 r. po wcześniejszym zgłoszeniu.

Miejsce

Szczecin, zakwaterowanie w warunkach turystycznych.

Koszt

Składka zadaniowa w wysokości 50,00 zł (w przypadku niekorzystania z obiadu w niedzielę)

Składka zadaniowa w wysokości 60,00 zł (w przypadku korzystania z obiadu w niedzielę)

W ramach składki zapewniamy obiad w sobotę (i ew. w niedzielę) oraz herbatę, kawę, ciastka i wodę mineralną.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające:

  • imię i nazwisko, stopień oraz hufiec
  • informację o zapotrzebowaniu na nocleg 20/21.01.2017 r.
  • informację o zapotrzebowaniu na obiad 21.01.2017 r.
  • zgodę Komendanta Hufca na udział w szkoleniu

należy przesłać na adres ksi@zachpom.zhp.pl do dnia 10.01.2017 r.

 

fot. © ZHP/ Agnieszka Madetko-Kurczab