Konta zhp.net.pl

Proces zakładania konta wygląda w sposób następujący:

  1. Wniosek o założenie konta należy wysłać w sposób i na adres określony na stronie aktywacja.zhp.net.pl
  2. W wyniku założenia konta przez administratora na podany w formularzu adres email wysyłana jest wiadomość zawierająca nowy adres w domenie zhp.net.pl oraz hasło. Nadawcą maila będzie Microsoft, wiadomość nie przychodzi z konta ZHP.
  3. Hasło należy zmienić podczas pierwszego logowania, które należy przeprowadzić na stronie www.office.com