Konta zhp.net.pl

Proces zakładania konta wygląda w sposób następujący:

  1. Wniosek o założenie konta należy wysłać w sposób i na adres określony na stronie aktywacja.zhp.net.pl
  2. W wyniku założenia konta przez administratora na podany w formularzu adres email wysyłana jest wiadomość zawierająca nowy adres w domenie zhp.net.pl oraz hasło. Nadawcą maila będzie Microsoft, wiadomość nie przychodzi z konta ZHP.
  3. Hasło należy zmienić podczas pierwszego logowania, które należy przeprowadzić na stronie www.office.com

Konta są zakładane w tej chwili raz w tygodniu. Zdarzają się problemy z dochodzeniem maili z hasłem startowym po utworzeniu konta. Mail przychodzi z konta Microsoftu, nie z domeny zhp.pl lub zachpom.zhp.pl, należy sprawdzać również katalog ze spamem.

Jeżeli „coś nie działa” nie wystarczy napisanie maila o takiej lub podobnej treści. Jeżeli zależy Ci na czasie rozwiązania problemu, opisz dokładnie problem – np. jeżeli formularz logowania przyjmuje Twoje hasło, ale nie pojawia się kod w aplikacji Authenticator, bądź nie przychodzi SMS lub nie następuje telefon autoryzujący, napisz to.